Ondersteun onze doelenDoneer!

ANBI

Stichting GiGha is opgenomen in het register van goede doelen en door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat we voldoen aan de eisen die de Belastingdienst stelt aan charitatieve instellingen. Hierdoor zijn donaties en schenkingen fiscaal aftrekbaar.

Dit ANBI-Keurmerk voeren wij in onze communicatie richting onze donateurs, onder meer omdat het belastingvoordeel financiële betrokkenheid bij onze stichting kan stimuleren. Het geeft aan dat de Belastingdienst de kosten van werving en beheer (zogenaamde overheadkosten) van de stichting acceptabel acht, de stichting een eerlijk en passend financieel beleid voert, de stichting geen commerciële belangen nastreeft en dat de bestuurlijke inrichting van de stichting degelijk is.

Op dit moment neemt Stichting GiGha nog geen deel aan het CBF-Keurmerk, omdat de kosten daardoor relatief hoog liggen, gezien haar activiteiten en middelen. Een dergelijk keurmerk representeert het beleid en prestaties van de stichting en vergroot de betrouwbaarheid van onze imago. Wij zijn bekend met de voorwaarden om voor een dergelijk keurmerk in aanmerking te komen. Met enige voorzichtigheid noemen we dat de stichting de potentie heeft om te groeien en zodoende in de toekomst voor een keurmerk in aanmerking kan komen.

Sinds kort stelt het ANBI specifieke eisen aan de informatievoorziening en de vindbaarheid hiervan op de website. Deze informatie was al wel te vinden op de website, maar hieronder nogmaals een overzicht:


Stichting GiGha

Adres: De Waag 41
Postcode & Plaats: 3311 BB DORDRECHT
Telefoonnummer: 06-14752365
Fiscaal nummer: 819695518
K.v.K.: 24439674
IBAN-nummer NL95INBG0005128446 ten name van Stichting GiGha
Bestuurssamenstelling: Voorzitter: Paul de Ruiter; penningmeester: Geert-Jan Poker; secretaris: Annelies Blommers; PR: Marianne den Dekker; Algemene lid: Anouk Barendregt
Beleidsplan, jaarverslag 
en financiële verantwoording: 
download Jaarverslag Stichting GiGha
Beloningsbeleid: n.v.t.
Doelstelling: zie link