Ondersteun onze doelenDoneer!

Huisvesting voor medisch personeel

Een bewoner voor een van de huizen Een bewoner voor een van de huizen | Stichting GiGha

Direct naast het Kpandai Health Center (KHC) worden vier woningen gebouwd voor medewerkers van het KHC en hun gezin. Dit bouwproject is onder de vlag van Stichting GiGha in juli 2011 opgezet en uitgevoerd door de projectgroep Future4Kpandai (F4K). Aan dit project wordt op dit moment nog gebouwd. Inmiddels loopt de bouw al twee jaar door problemen in de voortgang. Bestuursleden Annelies Blommers en Geert-Jan Poker hebben eind januari 2013 een bezoek aan Kpandai gebracht, met o.a. als doel dit project weer op de rails te krijgen. In Kpandai is een kleine commissie verantwoordelijk voor dit project, waarin maar één persoon verstand heeft van bouwen. Ook waren er onduidelijkheden in de taakverdeling van de verantwoordelijkheden. En toen er eenmaal vertraging was, vond de commissie het lastig om de zaak weer op te pakken.

Met het bezoek aan Ghana zijn deze zaken besproken en zijn hier oplossingen voor gevonden. De commissie is bijvoorbeeld anders ingericht en er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de afronding. We hopen u binnenkort te kunnen berichten dat de huizen in gebruik zijn genomen! De huisvesting is namelijk hard nodig! Er staan inmiddels al vijf gezinnen op de wachtlijst, terwijl er plek is voor vier.

Door middel van dit project worden de volgende doelen bereikt:
- op medische noodgevallen wordt sneller gereageerd;
- het KHC kan zich ontwikkelen tot een beter ziekenhuis;
- de huisvesting van medisch personeel is verbeterd, waardoor personeel minder snel verhuist naar een grote stad met betere arbeidsvoorwaarden.

Het KHC helpt op deze manier mee aan het behalen van  de milleniumdoelen die in 2000 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld:
- doel nr. 4: in 2015 is de kindsterfte sterk afgenomen;
- doel nr. 5: in 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap;
- doel nr. 6: in 2015 is de verspreiding van ziekten als aids en malaria gestopt.

De totale kosten voor dit project bedragen €50.000,- waarvan F4K €20.185,- heeft ingezameld. Het overige bedrag werd door Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) en Wilde Ganzen gesponsord. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Programma Kleinschalige Activiteiten (KPA). Dit programma is tot stand gekomen met financiering van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

Het gebouw staat, maar er moet nog veel aan de afwerking gebeuren.